Μηχανολογική Μελέτη

Μηχανολογική Μελέτη

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 Η μηχανολογική μελέτη είναι απαραίτητη για την σωστή απόδοση ενός συστήματος θέρμανσης ή/και ψύξης.
Οι μηχανολόγοι της εταιρείας μας,υπολογίζουν τις απώλειες των χώρων σε θέρμανση ή /και ψύξη και

προτείνουν τα κατάλληλα κλιματιστικά μηχανήματα κατά περίπτωση.

 Η εκπόνηση μιας μελέτης κλιματισμού ενός χώρου αποτελεί ένα πολυσύνθετο
πρόβλημα,του οποίου η σωστή αντιμετώπιση αποτελεί συνδυασμό ποικίλων
τεχνοοικονομικών κριτήριων και παραγόντων,όπως οι κλιματολογικές συνθήκες της
περιοχής,τα κατασκευαστικά στοιχειά του κτηρίου,το είδος και τη χρήση του κάθε                                                
χώρου,καθώς και τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης.Το
επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς
χώρους όταν επικρατούν δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες.Παράλληλα όμως η τελική
εγκατάσταση θα πρέπει να είναι τεχνικά και λειτουργικά εφαρμόσιμη,οικονομικά
αποδεκτή,ασφαλής και αξιόπιστη και να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες
κανονισμούς και νομοθεσίες. 

 

 

 Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη κλιματισμού μιας
βιομηχανικής εγκατάστασης, δηλαδή η διαδικασία σχεδιασμού σε θεωρητικό επίπεδο
μέχρι την πρακτική εφαρμογή και τους υπολογισμούς που χρειάζεται μία μελέτη από
την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση της. Πραγματοποιείται η διερεύνηση διαφορετικών
συστημάτων κλιματισμού για τον κάθε ανεξάρτητο χώρο της Βιομηχανίας και η τελική
επιλογή του προτεινόμενου συστήματος βασίζεται σε τεχνοοικονομικά κριτήρια.

 

 Η Μηχανολογική Μελέτη από την ΤΟΥΝΤΑΣ και ΣΙΑ ΟΕ είναι ΔΩΡΕΑΝ και πραγματοποιείται με
την επίσκεψη του αρμόδιου Ψυκτικού Μηχανικού στον χώρο σας,κατόπιν συνεννοήσεως.

 Η ΤΟΥΝΤΑΣ και ΣΙΑ ΟΕ εγγυάται την αξιόπιστη μελέτη του χώρου σας.
Μετά τη μηχανολογική μελέτη και εφόσον ζητηθεί,ο πελάτης θα λαμβάνει προσφορά η οποία θα περιέχει
την πλήρη και λεπτομερή καταγραφή των ενεργειακων αναγκών του χώρου,
τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης,τις προτεινόμενες λύσεις για την κάλυψη του
βασισμένες σε τεχνοοικονομικά κριτήρια,καθώς και το συνολικό κόστος.

Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στα τηλέφωνα επικοινωνίας:

210-26.91.184 (Το κατάστημά μας στην οδό Πριάμου 5 στο Ίλιον,131 22)

6972 553 153  Κίμωνας Β. Τούντας 
Πτυχιούχος Ψυκτικός Μηχανικός (F.D. TECHNICAL COLLEGE USA)

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.